23–2022–א

פרופ' תם מאירוביץ

שעה ומקום:

  • יום א 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 18
  • יום ג 18:00 - 16:00 in גוטמן [32] חדר 308

נושאי לימוד

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8001