נושאי לימוד

  1. טורים מספריים חיוביים וכלליים. התכנסות בהחלט ובתנאי. מבחני שורש והמנה. מבחן ליבניץ

  2. טורי חזקות.

  3. משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון: משוואות ניתנות להפרדת משתנים, משוואות מדויקות, משוואות לינאריות ומשוואות ברנולי. קיום ויחידות.

  4. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני: שיטות להורדת סדר, משוואות לינאריות, ורונסקיאן, וריאציה של פרמטרים, משוואות לינאריות עם מקדמים קבועים ושיטת השוואת מקדמים. משוואות דיפרנציאליות מסדר $n$. משוואות אוילר.
  5. מערכות של משוואות דיפרנציאליות: שיטת חילוץ, שימוש באלגברה לינארית.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.9771
רמה:
למחלקות אחרות
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה
מחלקות חיצוניות
נציג אגודה

רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול