נושאי לימוד

1.מושג החישוב- מכונות טיורינג והתזה של צרץ. 2. אי-כריעות של בעית העצירה ובעיות נוספות . 3.מחלקות זמן וזכרון - קיום היררכיות והקשר בין חישוב דטרמיניסטי ואי- דרמינסטי. 4. חישוב יעיל -המחלקה P לעומת המחלקה NP, NP- שלמות של SAT ובעיות נוספות . 5. רדוקציות ,בעיות שלמות במחלקות נוספות. 6. חישובים אקראיים ומחלקות סיבוכיות אקראית. נושאים נוספים יכוסו לפי בחירת המרצה.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
202.2.1111
רמה:
חיצוני
נק"ז:
4.0

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף