נושאי לימוד

מטרת הקורס לחשוף את התלמידים לאירועי מפתח בתולדות המתמטיקה לאורך ההיסטוריה מנקודת המבט של המתמטיקה המודרנית ובמידת האפשר לקשר אירועים אלו לתכנים הנלמדים במסגרת התואר במתמטיקה. הלימוד יכלול הכרת שמותיהם ותולדותיהם של מתמטיקאים מרכזיים לאורך ההיסטוריה ודיון בתרומותיהם להתפתחות הענפים השונים של המתמטיקה כפי שאנו מכירים אותם היום. לצד זה יתקיים דיון בהתפתחות רעיונות ומושגים במתמטיקה במשך הדורות ועד ימינו.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.6091
רמה:
מתקדם לתואר ראשון
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף