נושאי לימוד

  1. חזרה על יריעות גזירות, הגדרה של חבורות לי. מנות בקטיגוריה של חבורות לי, מרחבים הומוגניים, מידת האר, רכיבי קשירות.

  2. חבורות אלגבריות, חבורות מטריצות, החבורות הקלאסיות.

  3. אלגבראות לי והקשר לחבורות לי.

  4. חבורות לי ואלגבראות לי נילפוטנטיות, פתירות ופשוטות למחצה. משפט לי, משפט אנגל, פירוק לוי.

  5. תבנית קילינג קרטן.

  6. הצגות של אלגברת לי מעל המספרים המרוכבים.

  7. משקלות ושורשים, מערכות שורשים, דיאגרמות דינקין, מיון של אלגבראות לי פשוטות למחצה מרוכבות.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.2.4141
רמה:
לתואר מתקדם
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף