נושאי לימוד

  1. לכסון אופרטורים: ערכים ווקטורים עצמיים, פולינום אופייני, שימושים.

  2. מרחבים עם מכפלה פנימית ’ אי שוויון קושי שוורץ ואי-שוויון בסל, הקירוב הטוב ביותר, תהליך גרם-שמידט.

  3. אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית: הצמוד, אופרטורים צמודים לעצמם, אוניטריים ונורמליים

  4. המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים נורמליים

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.9521
רמה:
למחלקות אחרות
נק"ז:
2.5
ניתן לאחרונה
מחלקות חיצוניות
נציג אגודה

רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף