נושאי לימוד

  • שרשראות מרקוב סופיות, פרון פורבניוס.
  • שרשראות אינסופיות, הילוכים מקריים על חבורות.
  • נשנות-חולפות.
  • מרטינגלים, זמני עצירה ומידות פגיעה.
  • אנטרופיה (של שנון, ולהילוכים מקריים).

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.0711
רמה:
מתקדם לתואר ראשון
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף