נושאי לימוד

  1. מבוא לסקלרים ווקטורים: פעולות עם סקלרים ווקטורים, מכפלה סקלרית, מכפלה וקטורית, משוואות וקטוריות, אינדקסים קשורים וחופשיים, הסכם הסכימה של איינשטיין, הדלתא של קרונקר, סימן לוי-צ‘יוויטה.
  2. מבוא לפונקציות: סוגי פונקציות, רציפות, גבולות, נגזרת, אינטגרלים, שיטות אינטגרציה, טור טיילור, טור טיילור עם שארית.
  3. פונקציות עם קלט סקלרי ופלט וקטורי: מסילות במרחב, וקטור משיק, וקטור ניצב, מהירות, תאוצה, עקמומיות, פיתול. בסיס פרנה-סרה והשוואה לקינמטיקה.
  4. פונקציות עם קלט וקטורי ופלט סקלרי: נקודות קיצון, קווי גובה, גרדיינט, נגזרת כיוונית, מרחב משיק.
  5. אינטגרלים כפולים ומשולשים
  6. פונקציות עם קלט וקטורי ופלט וקטורי: שדות משמרים ושדות מערבולתיים, דיברגנס, רוטור, אינטגרל מסלולי, אינטגרל משטחי, חוק סטוקס וגאוס
  7. משוואות דיפרנציאליות: סדר ראשון, סדר שני (פתרונות של מתנד הרמוני מאולץ ומרוסן)
  8. סיבובים במרחב, סקלרים, וקטורים וטנזורים
  9. קואורדינטות עקומות אורתוגונליות

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.1141
רמה:
חיצוני
נק"ז:
4.0
ניתן לאחרונה