נושאי לימוד

רשימת הניסויים: מיקרוסקופ המנהור הסורק, ואקום אולטרה גבוה, דיפרקציית אלקטרונים באנרגיה נמוכה,קרני X, היענות מגנטית, אפקט מוסבאואר, מונה נצנוצים, מוליכות על, תהודה מגנטית, אפקט הול, מלכודת מגנטו-אופטית, נעילת תדר לייזר ושעון אטומי. דרישות אקדמיות: כל סטודנט אמור לבצע ניסוי מהרשימה (ניסוי שלא ביצע בעבר), לפני כל ניסוי לעמוד במבחן מקדים, להגיש דוחות ולעבור מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.3162
רמה:
חיצוני
נק"ז:
2.0

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף