נושאי לימוד

מטרת הסדנה ללוות את תלמידי מתמטיקה בשנה א ולשפר את המיומנויות שלהם בכל הנוגע לכתיבת הוכחות פורמאליות. במסגרת הסדנה, התלמידים יעבדו בקבוצות קטנות על כתיבת הוכחות, עם דגש על נושאים שמתקשרים לקורסי היסוד של שנה א.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.2241
רמה:
לשנה ראשונה
נק"ז:
1.0
ניתן לאחרונה