נושאי לימוד

האפקט הפוטואלקטרי, ניסוי פרנק-הרץ, אפקט קומפטון, ניסוי יונג, דואליות חלקיק-גל, מודל בוהר, הטבלה המחזורית משוואת שרודינגר, אופרטורים, אוסצילטור הרמוני, פוטנציאלי מדרגות, מכניקת קוונטים במרחב הילברט, קומוטטור, כוחות מרכזים, תנע זוויתי , אטום המימן, שדה מגנטי וספין

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
203.1.3141
רמה:
חיצוני
נק"ז:
4.5
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף