נושאי לימוד

קורס זה נועד להדגים שימושים ושיטות באנליזה (בעיקר רב ממדית). הקורס נלמד במקביל לקורס חשבון אינפי גיאומטרי 1.

  1. טופולוגיה של המרחב $\mathbb{R}^n$: קבוצות פתוחות, סגורות, קומפקטיות, וקשירות.
  2. רציפות וגזירות של פונקציות מרובות משתנים. תכונות גיאומטריות בסיסיות של נגזרות כיווניות ושל הגראדינט. עקומות ב $\mathbb{R}^n$
  3. שימושים של משפט הפונקציה הסתומה ומשפט הפונקציה ההופכית
  4. משפטי Taylor בממדים גבוהים, כולל ה-Hessian
  5. נקודות קיצון של פונקציות מרובות משתנים
  6. משפט פוביני ושינוי משתנה באינטגרל מרובה משתנים

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.1071
רמה:
מתקדם לתואר ראשון
נק"ז:
2.0
ניתן לאחרונה

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף