16–2015–ב

פרופ' מנחם קוג'מן

נושאי לימוד

  • משפט השיקוף
  • משפט המיטוט של Mostowski
  • מוחלטות של נוסחאות
  • עולם הקבוצות הניתנות לבניה
  • כפיה
  • עקביות שלילת השערת הרצף
  • עקביות שלילת אכסיומת הבחירה

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.4281