17–2016–ב

ד"ר יזהר אופנהיים

שעה ומקום:

יום א 11:00 - 09:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 223
יום ה 16:00 - 14:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 141

נושאי לימוד

מרחבים טופולוגיים ופונקציות רציפות (מרחבי מכפלה, מרחבי מנה ומרחבים מטריים). קשירות וקומפקטיות. תנאי מניה והפרדה (הלמה של אוריסון, משפט המטריזציה של אוריסון, חלוקת קטע היחידה). משפט טיכונוף וקומפקטיפיקציית סטון-צ‘ך. משפטי מטריזציה ופרה-קומפקטיות.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0091