17–2016–ב

פרופ' ארקדי פוליאקובסקי

שעה ומקום:

יום א 16:00 - 14:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 224
יום ד 10:00 - 08:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 224

נושאי לימוד

  • מספרים מרוכבים. פונצקיות אנליטיות, משוואות קושי-רימן.
  • העתקות קונפורמיות, טרנספורמציות מוביוס.
  • אינטגרציה. משפט קושי. נוסחת קושי. אפסים, קטבים, פיתוח טיילור, פיתוח לורן. חשבון השאריות.
  • משפט ויירשטרס ומשפט מיטג-לפלר. פונקציות שלמות. משפחות נורמליות.
  • משפט ההעתקה של רימן. פונקציות הרמוניות, בעיית דיריכלה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0251