18–2017–ב

פרופ' איתן סייג

נושאי לימוד

  • אגדים וקטורים וחבורת K של מרחב טופולוגי.
  • משפט המחזוריות של Bott ושימושים לאלגבראות.
  • אינדקס של אופרטור פרדהולם ותורת K .
  • במידה ויספיק זמן נדון גם בנושאים הבאים (חלקם במסגרת הרצאות התלמידים): יריעות חלקות וקוהומולוגית דה-ראהם, מחלקות בקוהומולוגיה המשויכות לאגדים וקטורים ואיזומורפיזם chern ובפרט מחלקת אוילר. אופרטורים אליפטיים, ניסוח משפט Atiyah-Singer והקשר שלו למשפט גאוס-בונה ומשפטי אינדקס אחרים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.5051