19–2018–ב

פרופ' שחר סמורודינסקי

שעה ומקום:

יום ד 12:00 - 10:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 105
יום ג 16:00 - 15:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 110

נושאי לימוד

  1. פעולות על קבוצות, סימון לוגי, יחסים.

  2. מניה בסדר של אובייקטים קומבינטוריים: מספרים שלמים, פונקציות, עיקרונות ראשונים של פירוט.

  3. קומבינטוריקה אלמנטרית: קבוצות, רב-קבוצות וסידוריהן; מקדמים בינומיאליים ומולטינומיאליים.

  4. עקרון ההכלה ודחייה, פונקצית אוילר.

  5. גרפים: הצגת גרפים ואיזומורפיזם.

  6. רקורסיה ופונקציות יוצרות: הגדרות רקורסיביות, פונקציות יוצרות רגילות ואקספוננציאליות, רקורסיה לינארית עם מקדמים קבועים.

  7. אריתמטיקה מודולרית: קונגרואנטיות של מספרים שלמים, $\mathbb{Z}_m$, האיברים ההפיכים ב-$\mathbb{Z}_m$.

  8. מבנים אלגבריים: אקסיומות ודוגמאות של חבורות, חבורות ותתי חבורות ציקליות, מחלקות ומשפט לגרנז‘. חוגים ושדות סופיים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6201

פניות סטודנטים

נציג ועד
נוי אלה
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ -עדי מילול
סגל חיצוני