19–2018–ב

פרופ' איליה טיומקין

נושאי לימוד

  1. חוגים ואידאלים.
  2. מודולים. סדרות מדוייקות. מכפלה טנזורית של מודולים.
  3. חוגים נטרים ומודולים מעליהם
  4. משפט הבסיס של הילברט.
  5. מודולים נוצרים סופית מעל תחום אידאילים ראשיים.
  6. משפט האפסים של הילברט.
  7. יריעות אפיניות.
  8. אידיאלים ראשונים ולוקליזציה. פרוק פרימרי.
  9. חוגי הערכה בדידה.

דרישות והרכב ציון הקורס

חוגים ואידאלים. מודולים. סדרות מדויקות. מכפלה טנזורית של מודולים. חוגים נתרים ומודולים מעליהם. משפט הבסיס של הילברט. מודולים נוצרים סופית מעל תחום אידאלים ראשיים. משפט האפסים של הילברט. יריעות אפיניות. אידאלים ראשונים ולוקליזציה. פרוק הפרימרי. חוגי הערכה בדידה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.7071