19–2018–ב

פרופ' איתן סייג

שעה ומקום:

יום ה 16:00 - 14:00 בגרוסמן/ דייכמן [58] חדר -101

נושאי לימוד

הקורס ידון בשדות פיאדים: אריתמטיקה, אנליזה וגיאומטריה עליהם. המטרה העיקרית של הקורס היא להציג את הראציונליות של פונקצית זיתא של יריעות אלגבריות (פרויקטיביות וחלקות) בשיטת Dwork.

בחלק הראשון של הקורס (מבוא ופרק 2) נציג התורה האלגברית של המספרים הפיאדים כולל משפטים קלסיים על תבניות ריבועיות.

בחלק השני של הקורס (פרק 1 ופרק 3) נציג את התורה האנליטית הנדרשת להוכחה כי פונקצית הזיתא של יריעה אלגברית, היא פונקציה ראציונלית.

בחלק השלישי נדון במגוון התפתחויות מודרניות שצמחו מתוך שכלול של רעיונות אלו.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0021