תמונה של פרופ' אמריטוס דניאל ברנד

מחקר

Applied Probability, Combinatorial Optimization, Number Theory.

זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
MathSciNet

פרטי התקשרות

חדר
37/213
טלפון
61605
דואל