תמונה של ד"ר דוד קורווין

מחקר

Arithmetic geometry: rational and integral points, motives, anabelian geometry

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Scopus
MathSciNet

הוראה בסמסטר הנוכחי

פרטי התקשרות

חדר
215/58 (שעות קבלה: חדר 215 בניין 58)
טלפון
6461615
דואל