מחקר

Galois theory, field arithmetic, Galois cohomology, valuation theory

קבוצות מחקר
זהויות ברשת
BGU Pure
Orcid
Scopus
Web of Science
MathSciNet

הוראה בסמסטר הנוכחי

פרטי התקשרות

חדר
106
טלפון
61627
דואל
שעות קבלה
יום ב' 14:00-16:00