לימודי חובה מתקדמים במתמטיקה במסגרת מתמטיקה כחטיבה ראשית
לימודי חובה מתקדמים במתמטיקה במסגרת מתמטיקה כחטיבה ראשית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
12.0
0081 יסודות תורת המידה(*) 4\0 4.0 סתיו
0231 אנליזת פורייה 4\0 4.0 אביב
7041 תורת השדות ותורת גלואה(*) 4\0 4.0 אביב

דרישות מסלול

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף