יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה נוספים במתמטיקה
קורסי חובה נוספים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
13.0
0171 מבוא לתורת הקבוצות 4\0 4.0 אביב
2201 מתמטיקה בדידה 4\2 5.0 סתיו
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו
לימודי חובה מתקדמים במתמטיקה במסגרת מתמטיקה כחטיבה ראשית
לימודי חובה מתקדמים במתמטיקה במסגרת מתמטיקה כחטיבה ראשית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
12.0
0081 יסודות תורת המידה(*) 4\0 4.0 סתיו
0231 אנליזת פורייה 4\0 4.0 אביב
7041 תורת השדות ותורת גלואה(*) 4\0 4.0 אביב
קורסי חובה במדעי המחשב
קורסי חובה במדעי המחשב. במקרים חריגים ניתן ללמוד במקום קורס תכנות אחר באישור ועדת ההוראה
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.9041 מבוא לתכנות עם פייתון 2\2 3.0 סתיו
קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף