קורסים מתקדמים במדעי המחשב
קורסים מתקדמים במדעי המחשב.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
9.5
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.3011 מבוא לאנליזה נומרית 4\1 4.5

דרישות מסלול

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף