המגמה במתמטיקה כללית מעניקה לתלמיד רקע רחב ומעמיק במגוון התחומים המרכזיים של המתמטיקה. הלימודים כוללים מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות של מקצועות בחירה לפי הכוון המועדף על התלמיד; במיוחד ניתן לבנות תוכנית בכיוון המתמטיקה השימושית.

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף

דרישות המסלול

על מנת לסיים את התואר במסלול זה, יש למלא את כל הדרישות הבאות. שימו לב שהדרישות אינן זרות: קורס נתון עשוי למלא יותר מדרישה אחת.

לימודי חובה במסלול מתמטיקה כללית 60.0 נק“ז

יש לקחת את כל הקורסים המופיעים בטבלאות הבאות

קורסי חובה נוספים במתמטיקה
קורסי חובה נוספים במתמטיקה.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
13.0
0171 מבוא לתורת הקבוצות 4\0 4.0 אביב
2201 מתמטיקה בדידה 4\2 5.0 סתיו
8001 הסתברות 4\0 4.0 סתיו
קורסי חובה כלליים
קורסי חובה כלליים.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
0.0
299.1.1121 הדרכה בספריה 0\0 0.0 סתיו, אביב
900.5.5001 לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית 0\0 0.0 סתיו, אביב
קורסי חובה באנגלית
קורסי חובה באנגלית.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
153.1.5051 אנגלית מתקדמים 2 טבע 4\0 2.0 סתיו, אביב

לימודי חובה במדעי המחשב קורס אחד בדיוק

קורס אחד בדיוק מתוך רשימת הקורסים הבאה:

במקרים חריגים ניתן ללמוד במקום קורס תכנות אחר באישור ועדת ההוראה
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
8.0
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.9041 מבוא לתכנות עם פייתון 2\2 3.0 סתיו

לימודי בחירה במתמטיקה לכל היותר 27.0 נק“ז

לכל היותר 27.0 נק"ז מתוך רשימות הקורסים הבאות:

קורסים מתקדמים במתמטיקה

הקורסים המתקדמים הניתנים על-ידי המחלקה מתפרסמים בדף המחלקה, לפני תחילת כל סמסטר

קורסים מתקדמים במדעי המחשב
קורסים מתקדמים במדעי המחשב.
מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
9.5
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.3011 מבוא לאנליזה נומרית 4\1 4.5

לימודי בחירה מתוך חטיבה מומלצת לכל היותר 18.0 נק“ז

לימודי החטיבה הם בדרך כלל קורסי ליבה ממחלקה אחת (כלשהי), וטעונים אישור המחלקה נותנת הקורסים ואישור יו“ר ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה.

במקרים מיוחדים, ובאישור מראש של יו“ר המחלקה למתמטיקה, ניתן יהיה לצרף מקצועות קרובים ממספר מחלקות .יתרת הנקודות שאינן מנוצלות לחטיבה מתווספת למכסת לימודי הבחירה במתמטיקה.

תלמידי מתמטיקה המעוניינים לשלב לימודי מתמטיקה עם לימודים במחלקות אחרות במדעי הטבע או במדעי הרוח והחברה יוכלו לעשות כן גם במתכונת של לימודי מתמטיקה כמחלקה ראשית.

לימודי בחירה חופשית בדיוק 5.5 נק“ז

הקורסים ייבחרו על ידי הסטודנט מתוך מכלול הקורסים המוצעים באוניברסיטה

לימודי השלמה למדעים לפחות 7.0 ולכל היותר 9.0 נק“ז

לימודי השלמה למדעים מוגדרים כקורסים מהפקולטה למדעי הטבע, ומהרשימה מטה. צירופים או שילוב מקצועות אחרים שאינם ברשימה המופיעה מטה, טעונים אישור יו“ר ועדת הוראה. אם קורס אינו פתוח לרישום ניתן לפנות למזכירות המחלקה ולהגיש בקשה ע“ג טופס ”בקשה לרישום לקורסים“ החל משבועיים לפני פתיחת הרישום ועד תום השבוע הראשון של תקופת השינויים.

הערות:

קורסים אלו אינם נכללים כהשלמה למדעים:

 • מבוא לכלכלה ללא כלכלנים 10111-142
 • מנוי בתזמורת 11281-900
 • סוגיות נבחרות במדע 13032-900
 • החוויה התיאטרונית 10056-151
 • פילוסופיה של המתמטיקה 13421-131
 • קורסים שונים בשפות

לא ניתן לקחת קורסי שרות מהמחלקות למדעי הטבע כקורסי השלמה למדעים.

לפחות 7.0 ולכל היותר 9.0 נק"ז מתוך רשימות הקורסים הבאות:

השלמות מדעים - כלכלה
 • 142-11011 מבוא לכלכלה א‘ (חייב ציון סופי 70 על מנת שהרשם למבוא לכלכלה ב)
 • 142-11021 מבוא לכלכלה ב‘
 • 142-12561 מבוא לתורת המשחקים
 • 142-16701 משחקים שיתופיים
השלמות מדעים - פיסיקה
 • 203-11371 פיסיקה 1 -הנדסת חשמל
 • 203-11471 פיסיקה 2א (ניתן להוסיף מעבדה 203-11381.)
 • 203-11281 פיסיקה 1 לתלמידי פיסיקה
 • 203-12281 מכניקה אנליטית
 • 203-12371 פיסיקה 2 לתלמידי פיסיקה.
 • 203-11101 אסטרונומיה כללית.
השלמות למדעים - גאולוגיה
 • 206-19011 מבוא לגיאולוגיה
 • 206-11051 מבוא לקריסטלוגרפיה גיאומטרית
 • 206-11121 מבוא לפליאונטולוגיה
 • 206-11151 מבוא למאובנים
 • 206-11041 מבוא לגיאולוגיה דינמית (קורס קדם: מבוא לגיאולוגיה)
 • 206-11134 מינרלים וסלעים בשדה (4 ימים של סיורים)
השלמת מדעים - כימיה

תלמידים המעוניינים לבחור מקצועות מהמחלקה לכימיה יכולים לבחור מתוך הרשימה מומלצת למחלקות אחרות בכל הרכב שהוא ובתאום עם היועצים של המחלקה לכימיה. (כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה בסמסטר אביב בלבד).

השלמת מדעים - מדמ“ח

כל קורסי המחלקה למדעי המחשב הינם קורסי השלמה למדעים, בתנאי שעומדים בקורסי הקדם.