יש לקחת את כל הקורסים מתוך

מספר
שם הקורס
שעות
נק"ז
סמסטרים
קורסי קדם
נק"ז כולל
39.0
202.1.1011 מבוא למדעי המחשב 4\2 5.0 סתיו
202.1.1031 מבני נתונים 4\2 5.0 אביב
202.1.2011 מודלים חישוביים 4\2 5.0 אביב
202.1.2031 תכנות מערכות 4\2 5.0 סתיו
202.1.2041 תכנון אלגוריתמים 4\2 5.0 סתיו, אביב
202.1.2051 עקרונות שפות תכנות 4\2 5.0 אביב
202.1.2071 מעבדה בתכנות מערכות 3 2.0 אביב
361.1.3131 מבוא להנדסת חשמל 2 3\1 3.5 סתיו
361.1.3301 מבוא למחשבים למדעי המחשב 3\1 3.5 אביב

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף