נושאי לימוד

The Lab will be based on a LINUX platform, and use the C programming language. The emphasis is on low-level programming. Goals of this lab are to introduce issues in low level programming, as well as techniques on how to learn needed information on demand

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
202.1.2071
רמה:
חיצוני
נק"ז:
2.0
ניתן לאחרונה