קורס אחד לפחות מתוך רשימת הקורסים הבאה:

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף