17–2016–א

פרופ' אסף חסון

שעה ומקום:

יום ב 16:00 - 14:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 136
יום ג 12:00 - 10:00 בגוטמן [32] חדר 114

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061