18–2017–א

פרופ' אילן הירשברג

שעה ומקום:

יום ב 16:00 - 14:00 בגולדברגר [28] חדר 304
יום ד 16:00 - 14:00 בבנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 144

נושאי לימוד

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות $L_p$), משפט לוזין, מרחבי $L_p$, מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0081