18–2017–א

ד"ר משה קמנסקי

שעה ומקום:

יום ב 12:00 – 10:00 בגוטמן [32] חדר 309 יום ד 12:00 – 10:00 בגולדברגר [28] חדר 103

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061