19–2018–א

ד"ר משה קמנסקי

שעה ומקום:

יום ב 18:00–16:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 103
יום ד 12:00–10:00 בגולדברגר [28] חדר 304

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061