19–2018–א

פרופ' אריאל ידין

שעה ומקום:

יום א 11:00 - 09:00 בגולדברגר [28] חדר 303
יום ג 18:00 - 16:00 בבניין כתות לימוד [35] חדר 310

נושאי לימוד

מבוא למושגים הבסיסיים של תורת ההסתברות:

מרחבי הסתברות גבולות של מאורעות ורציפות של הסתברות הסתברות מותנה אי-תלות של מאורעות סיגמה-אלגבראות, מרחבים רציפים, ומידת לבג משתנים מקריים והתפלגויות אי-תלות התפלגויות משותפות והתפלגויות מותנות תוחלת שונות ושונות משותפת התכנסות של משתנים מקריים: כמעט-תמיד, Lp, בהסתברות חוק המספרים הגדולים התכנסות בהתפלגות משפט הגבול המרכזי

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.8001