19–2018–א

פרופ' עידו אפרת

שעה ומקום:

יום ב 12:00 - 10:00 בגולדברגר [28] חדר 202
יום ה 18:00 - 16:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 5

נושאי לימוד

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-$\mathbb{Z}$.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031