תיאור

  • חלוקה ופריקות יחידה ב-.
  • מספרים ראשוניים.
  • קונגרואציה.
  • שאריות רבועיות.
  • שרשים פרמיטיביים.
  • שברים משולבים.
  • מספרים אלגבריים וקרובים דיאופנטיים
  • יסודות תורת המספרים האלגברית

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6031

Undergraduate

גרף תלויות

ניתן לגרור את הקודקודים, לחיצה כפולה למידע נוסף