20–2019–א

פרופ' דמיטרי קרנר

שעה ומקום:

יום א 10:00 - 08:00 in גוטמן [32] חדר 208
יום ד 18:00 - 16:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 110

נושאי לימוד

קבוצות פתוחות, סגורות, קומפקטיות במרחב האוקלידי. נורמות מטרציאליות ושקילות הנורמות. גבולות ורציפות בכמה משתנים. מסילות וקשירות מסילתית. נזגרות חלקיות וכווניות, הגרדיינט ומושג הדיפרנציאביליות. משפטי הפונקציה הסתומה, הפתוחה וההפוכה. כופלי לגרנז‘. אופטימיזציה, מטריצת ההסיאן ונקודות קריטיות. אינטגרל רימן הרב-מימדי: משפט פוביני, משפט שינוי המשתנה.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.1031