20–2019–א

ד"ר יער סולומון

שעה ומקום:

יום א 12:00 - 10:00 in גולדברגר [28] חדר 202
יום ה 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 116

נושאי לימוד

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6081