20–2019–א

שעה ומקום:

יום ב 12:00 - 10:00 בקרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 14
יום ד 12:00 - 10:00 בביה“ס אילנות [97] חדר 201

נושאי לימוד

אקסיומות של המספרים הממשיים, סדרות: מושג הגבול, סדרות מונוטוניות משפט בולצנו ויירשטראס, תנאי קושי, המספר e. גבולות של פונקציות. פונקציות רציפות: הגדרות שקולות של רציפות, תכונות הפונקציות האלמנטריות, פונקציית האקספוננט, משפט ערך הביניים, קיום אקסטרמום בקבוצה סגורה וחסומה, רציפות במידה שווה ומשפט קנטור. מבוא לנגזרות: הגדרת הנגזרת וכללי גזירה, נגזרת של פונקציה הפוכה, נגזרות של פונקציות אלמנטריות, משפטי פרמה ורול, משפט הערך הממוצע של לגרנז‘

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.1011