20–2019–א

פרופ' אלכסנדר אוחלוב

שעה ומקום:

יום א 18:00 - 15:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 110

נושאי לימוד

מושגי יסוד, משוואות מסדר ראשון, משוואות ליניאריות מסדר שני, התמרת לפלס, קונוולוציה, מערכות משוואות, משואות מסדר n, פתרונות על ידי טורים, משוואות אוילר.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9031

פניות סטודנטים

נציג ועד
בר לוי
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה ב‘ ומכינות - ליאור גבריאל
סגל חיצוני