20–2019–א

ד"ר אירנה לרמן

שעה ומקום:

יום א 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 3
יום ג 11:00 - 09:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 3

נושאי לימוד

  1. משוואות דיפרנציאליות רגילות: פתרונות מפורשים למשוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. משוואות דיפרנציאליות מסדר שני. משוואות דיפרנציאליות מסדר גבוה, מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות.
  2. טורי פורייה ושימושיהם: חזרה על טורי פונקציות. פיתוחי פורייה ותכונות של טורי פורייה, התכנסות של טורי פורייה, תופעת גיבס. שימושים למשוואת החום.
  3. שימושים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.9171

פניות סטודנטים

נציג ועד
נעה כספר
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - הנדסה א‘ - ניצן עציון
סגל חיצוני