20–2019–א

פרופ' אסף חסון

שעה ומקום:

יום ב 14:00 - 12:00 in בנין 90 (מקיף ז‘) [90] חדר 236
יום ד 12:00 - 10:00 in גולדברגר [28] חדר 304

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061