20–2019–א

פרופ' איתן סייג

נושאי לימוד

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

דרישות והרכב ציון הקורס

הקורס יבחן את התפקיד של תורת ההצגות של החבורה SL(2) במתמטיקה של המאה העשרים. נסקור קשרים של תורת ההצגות של חבורה זו לגיאומטריה, אלגברה, אנליזה ותורת המספרים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0051