20–2019–א

פרופ' איתן סייג

שעה ומקום:

יום א 14:00 - 12:00 in גוטמן [32] חדר 207

נושאי לימוד

סילבוס אינו מוגדר בתקופה המתבקשת

דרישות והרכב ציון הקורס

הקורס יבחן את התפקיד של תורת ההצגות של החבורה SL(2) במתמטיקה של המאה העשרים. נסקור קשרים של תורת ההצגות של חבורה זו לגיאומטריה, אלגברה, אנליזה ותורת המספרים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.2.0051