21–2020–א

פרופ' שחר סמורודינסקי

שעה ומקום:

  • יום א 12:00 - 10:00
  • יום ג 14:00 - 12:00

נושאי לימוד

גרפים ותת גרפים, עצים, קשירות, מסלולי אוילר, מעגלים המילטוניים, זיווגים, צביעות של גרפים, גרפים מישוריים, מבוא לתורת רמזי, גרפים מכוונים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בתורת הגרפים.

דרישות והרכב ציון הקורס

במידה וימצא בודק תרגילים הציון יהיה מורכב ממבחן מסכם במשקל 80 אחוז ו 20 אחוז עבודות בית. במידה ולא יימצא בודק תרגילים 100 אחוז מבחן מסכם

???

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6081