21–2020–א

נושאי לימוד

ייצוג מספרים בבסיסים שונים, קודים בינאריים וחשבון בינארי. מערכות צירופים: אלגברה בוליאנית; אלגברת מיתוג ופונקציות מיתוג; מינימיזציה של פונקציות מיתוג; מפת קרנו; טבלת אימפליקנטים ראשיים; סיכונים במערכות צירופים (HAZARDS); תכנון מערכות צירופים, התקני מיתוג שערים לוגיים (NAND, AND, NOR, OR, NOT, XOR); מעגלים מיוחדים: מחברים (HA, FA), מחסרים (FS, HS), מכפל MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER, PROM, PLA, DECODER, ; שימוש במעגלים מיוחדים למימוש מערכות צירופים; מערכות עקיבה: מודלים בסיסיים ומבנה מערכות סינכרוניות ואסינכרוניות; התקני זיכרון דו יציבים (Latches, Flip-Flops), טבלת מעברים ומצבים. Master-Slave Flip-Flops, Edge-Triggered Flip-Flop. תכנון מערכות עקיבה סינכרוניות ואסינכרוניות ומימושן. פתרון בעיות מרוצים. מעגלים מיוחדים במערכות עקיבה: רגיסטרים, רגיסטרי הזזה, מונים.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 361.1.3131