21–2020–א

פרופ' מנחם קוג'מן

שעה ומקום:

  • יום ב 18:00 - 16:00
  • יום ד 12:00 - 10:00

נושאי לימוד

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם-לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.6061