21–2020–א

ד"ר לובה ספיר

שעה ומקום:

יום ה 10:00 - 08:00

נושאי לימוד

1) מרחב הסתברות 2) נוסחת ההסתברות השלימה 3) הסתברות מותנה, אי תלות מאורעות 4) נוסחת בייס 5) משתנה מקרי בדיד. התפלגויות בדידות: אחידה, ברנולי, בינומי, גיאומטרי, פואסון 6) משתנה מקרי רציף. התפלגויות רציפות: אחידה, מעריכית, נורמלית 7) משתנה מקרי דו ממדי בדיד 8) אי תלות של משתנים מקריים 9) תוחלת 10) שונות, שונות משותפת, מקדם מתאם

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.2381

פניות סטודנטים

נציג ועד
כפיר סופר
נציג אגודה
רכזת סיוע אקדמי - מדעי הטבע - עופרי אברהם
סגל חיצוני