22–2021–א

פרופ' אילן הירשברג

שעה ומקום:

  • יום ג 14:00 - 12:00
  • יום ה 16:00 - 14:00

נושאי לימוד

סיגמא-אלגבראות, משפט הרחבת המידה ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה כלליים, פונקציות מדידות, תורת האינטגרציה, משפטי התכנסות (משפט אגורוב, התכנסות במידה, כמעט תמיד ובנורמות $L_p$), משפט לוזין, מרחבי $L_p$, מידות במרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומרוכבות ופירוק האן, משפט רדון ניקודים ושימושים, גזירה, נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.0081