23–2022–א

ד"ר יער סולומון

שעה ומקום:

  • יום א 16:00 - 14:00 in קרייטמן-זלוטובסקי(חדש) [34] חדר 114
  • יום ג 12:00 - 10:00 in גולדברגר [28] חדר 204

נושאי לימוד

  • מספרים מרוכבים. שדות: הגדרה ותכונות, דוגמאות.
  • מערכות משוואות לינארית. שיטת הדירוג של גאוס
  • מטריצות ופעולותיהן. מטריצות הפיכות
  • דטרמיננטה: הגדרה ותכונות. מטריצה מצורפת. כלל קרמר
  • מרחבים וקטורים ותת מרחבים פרישה ותלות לינארית. בסיס וממד. קואורדינטות ביחס לבסיס נתון
  • העתקות לינאריות. גרעין ותמונה. איזומורפיזם. מטריצה של העתקה בין שני מרחבים וביחס לבסיסים נתונים.
  • מרחב ההעתקות בין שני מרחבים. מרחב דואלי.

רשימת הקורסים האוניברסיטאית: 201.1.1211