נושאי לימוד

  • מספרים מרוכבים. שדות: הגדרה ותכונות, דוגמאות.
  • מערכות משוואות לינארית. שיטת הדירוג של גאוס
  • מטריצות ופעולותיהן. מטריצות הפיכות
  • דטרמיננטה: הגדרה ותכונות. מטריצה מצורפת. כלל קרמר
  • מרחבים וקטורים ותת מרחבים פרישה ותלות לינארית. בסיס וממד. קואורדינטות ביחס לבסיס נתון
  • העתקות לינאריות. גרעין ותמונה. איזומורפיזם. מטריצה של העתקה בין שני מרחבים וביחס לבסיסים נתונים.
  • מרחב ההעתקות בין שני מרחבים. מרחב דואלי.

פרטי קורס

רשימת הקורסים האוניברסיטאית:
201.1.1211
רמה:
לשנה ראשונה
נק"ז:
5.0
ניתן לאחרונה